Maatschappelijk Verantwoorde Nieuwbouw

Maatschappelijk verantwoord bouwen met staal

Duurzaam Bouwen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaan hand in hand wanneer u Maatschappelijk Verantwoord Bouwt met Staal !
Het mag duidelijk zijn dat materiaalkeuze, flexibiliteit en aanpasbaarheid van het bouwsysteem een belangrijke rol spelen in ontwerpproces en als optelsom van maatregelen, per saldo de meeste duurzaamheid opleveren.


Dankzij onze integrale werkwijze zijn wij in staat om, samen met u, een dak- en/of gevelsysteem te ontwikkelen met de beste prijs, kwaliteit en duurzaamheid, want wie nieuwbouw pleegt en voor de toekomst waarde wil creëren kan er niet meer om heen:

  • Flexibele indelings- en gebruiksmogelijkheden;

  • Duurzame materiaalkeuze;

  • Hoogwaardige isolatie;

  • Gecontroleerde ventilatie;

  • Integrale energievoorziening en

  • Minimaal gebruik van fossiele brandstoffen.

Verzinkt en voorgelakt staal speelt op een aantal van deze punten een steeds belangrijker rol, vanwege haar constructieve eigenschappen, brede toepassingsmogelijkheden, lange levensduur, 100 % recycle-baarheid en de relatief geringe milieubelasting, wanneer men dat tenminste vergelijkt met gelakt aluminium, aluminium composieten, zink en/of koper.

Door intelligente toepassing van onze dak en gevelsystemen in combinatie met duurzame isolatieproducten weet u zich verzekerd van een oplossing op maat!
Een beknopt overzicht van maatschappelijk verantwoord bouwen en de keuzes die u hierin kunt maken tonen wij u met behulp van onze Milieuwijzer voor dak en gevel.