HollandGroep Milieuwijzer voor dak en gevel

Toelichting op de milieuwijzer voor dak en gevel:


Speciaal ter ondersteuning van de ontwerper, bij de keuze uit toe te passen materialen voor dak en gevel, hebben wij de Milieuwijzer opgesteld. In de Milieuwijzer voor dak en gevel treft u een handig overzicht van de meest gebruikte industriële dak- en gevelbekledingsmaterialen en hun impact op het milieu op basis van de NIBE Milieuclassificatie van Bouwproducten.
De classificatie varieert van Donkergroen = 1a = Beste keuze tot Paars = 7c = Onaanvaardbare keuze.
Criteria voor de NIBE Milieuclassificatie zijn o.a. Emissies, Uitputting van grondstoffen en energiedragers, Landgebruik, Hinder, Levensduur & Afvalscenario.
Deze criteria zijn op hun beurt verdeeld over de Grondstoffase, de Productiefase, de Constructiefase, de Gebruiksfase en de Sloop/Afvalfase.