Verantwoorde Materiaalkeuze met de Milieuwijzer

De milieuwijzer wijst u de weg naar duurzaam bouwen met metaal
Wie aan nieuwbouw of renovatie van een kantoor- of bedrijfspand denkt, staat voor een aantal belangrijke keuzes met betrekking tot het creëren van duurzame waarde.
Die keuzes hebben te maken met het toe te passen bouwsysteem, de flexibiliteit met betrekking tot de indeling en de functionaliteit voor het (toekomstig) gebruik, de isolatiewaarde, de energievoorziening en de duurzaamheid van de toegepaste materialen. Met name voor dit laatste aspect hebben wij een handige Milieuwijzer opgesteld om u te ondersteunen bij uw keuze van duurzame bouwmaterialen voor uw dak en/of gevel. 
Aan de hand van uw materiaalkeuze kunt u, samen met ons, het meest optimale dak en/of gevelsysteem ontwikkelen met gebruikmaking van Design Support en onze integrale ontwerpmethode.