DuBo + MVO = MVBS, Maatschappelijk Verantwoord Bouwen met Staal !

 
duurzaam bouwen met metaal
De 3 kerncompetenties van Bouwen met Staal zijn:
1. Duurzaamheid, 
2. 100 % recycleerbaarheid en 
3. tijdens de levensduur eenvoudig op te waarderen.

Dankzij deze 3 kerncompetenties bouwt u met staal Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord.
Vandaar onze succesformule: DuBo + MVO = MVBS oftewel
Maatschappelijk Verantwoord Bouwen met Staal !

Uit wetenschappelijk onderzoek aan de TU Delft is gebleken dat, of het nu gaat om Nieuwbouw of Renovatie van een kantoor of bedrijfspand, levensduurverlenging in de gebouwde omgeving één van de maatregelen is die de meeste duurzaamheid oplevert. Het mag duidelijk zijn dat materiaalkeuze, flexibiliteit en aanpasbaarheid van het bouwsysteem een belangrijke rol spelen in het duurzame en maatschappelijk verantwoorde bouwproces. Verzinkt en voorgelakt staal speelt in dat proces een steeds belangrijker rol, vanwege haar lange levensduur, 100 % recycle-baarheid en de relatief geringe milieubelasting wanneer men dat vergelijkt met ander metalen en bouwmaterialen.
Vandaar dat wij hier graag onze kennis met u delen over maatschappelijk verantwoord bouwen met staal en de keuzes die u kunt maken met behulp van onze milieuwijzer voor dak en gevel.

Duurzaam bouwen doe je zo:

MV(N)ieuwbouw

Wie nieuwbouw pleegt en voor de toekomst waarde wil creëren kan er niet meer om heen: Flexibele gebruiksmogelijkheden; Duurzame materiaalkeuze; Hoogwaardige isolatie; Integrale energievoorziening en Minimaal gebruik van fossiele brandstoffen.
Lees meer over MV Nieuwbouw

MV(R)enovatie

Renovatie is minder schadelijk voor het milieu en goedkoper dan sloop gevolgd door nieuwbouw. De winst is vooral gelegen in enorme besparingen op het materiaalgebruik, de hoeveelheid sloopafval, grondverwerving en de aanleg van nieuwe infrastructuur. 
Lees meer over MV Renovatie

MV(M)ilieuwijzer

Speciaal ter ondersteuning van de ontwerper, bij de keuze uit toe te passen materialen voor dak en gevel, hebben wij de Milieuwijzer opgesteld. In de Milieuwijzer voor dak en gevel treft u een overzicht van de meest gebruikte dak- en gevelbekledingsmaterialen en hun impact op het milieu.
Lees meer over de MV Milieuwijzer