MDG & Dumebo-DWS Kwaliteitsrichtlijn

Kwaliteitsrichtlijn MDG & Dumebo/DWS

Door Dumebo-DWS is, in samenwerking met MDG en Bureau Kettlitz, de kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken ontwikkeld.
De HollandGroep heeft zich, als MDG-lid, verbonden volgens deze richtlijn te werken.
Voor architecten en opdrachtgevers biedt de Kwaliteitsrichtlijn een handvat om de juiste eisen te stellen aan de toe te passen materialen en qua montage bent u ervan verzekerd dat het Bouwbesluit wordt nageleefd.
U door te klikken op de link: kwaliteitsrichtlijn kunt u de laatste versie direct downloaden.