Inspectie, Reiniging & Onderhoud

Staal en aluminium behoren tot de meest duurzame bouwmaterialen die op aarde beschikbaar zijn. Desondanks kennen zelfs staal en aluminium een aantal punten van aandacht.

Ook een duurzaam metaalbouwsysteem verdient uw aandacht:

Inspectie

Wij ondersteunen U niet alleen tijdens het het metaalbouw-proces, maar ook lang daarna.
Verzinkt en voorgelakt staal is immers een zeer duurzaam bouwmateriaal en heeft daarom een lange technische levensduur.
Echter, de economische levensduur van uw metaalbouwsysteem wordt in belangrijke mate bepaald door regelmatige reiniging en onderhoud.
Op uw verzoek kunnen wij u, op basis van een periodieke inspectie, gratis en vrijblijvend adviseren en zo de economische levensduur van uw vastgoed met vele jaren verlengen.

Reiniging

Een schoonmaakbeurt moet altijd uitgevoerd worden wanneer vervuiling zichtbaar is of periodiek wanneer het beplatingsoppervlak niet regelmatig door hemelwater wordt schoongespoeld, zoals aan de onderkant van luifels, plafonds en bij geveldelen onder dakoverstekken. 
Aanhoudende vervuiling en permanent contact met stilstaand water kunnen leiden tot corrosie van het onderliggende metaal.
Daarom hebben wij voor het reinigen van uw metalen dak en gevel Cladding Cleaner laten ontwikkelen.
CladdingCleaner is milieuvriendelijk, in water oplosbaar en PH-neutraal. CladdingCleaner is verkrijgbaar in flacons van 1 en van 10 liter.

Onderhoud

Als er sprake is van lichte schade, zoals een schuurplek in de coating die minder diep is dan de oppervlaktestructuur, is het niet nodig deze te herstellen. Wanneer de schade ernstiger is en er bijvoorbeeld een kras zit in de coating is herstel wel gewenst, vanwege het gevaar van corrosie. 

Er zijn in Nederland schade herstelbedrijven die zich bebben gespecialiseerd in het reinigen, repareren en overspuiten van gecoate dak- en gevelbeplating. Wij brengen u graag met hen in contact.