TNO-rapport Constructieve Veiligheid van Gevels

Voor industriële gebouwen hanteert het Bouwbesluit een referentieperiode van 15 jaar. Voor alle overige gebouwen geldt hierbij een termijn van 50 jaar, waarbij de constructieve veiligheid gewaarborgd dient te zijn.

Dumebo DWS en MDG hebben om hierop een feitelijk onderbouwd antwoord te geven gezamenlijk aan TNO Bouw en Ondergrond de opdracht verstrekt om over de periode van 50 jaar de constructieve veiligheid van stalen gevelconstructies te beoordelen. Het uitgebreide onderzoek omvat met name het bepalen van:

  • de invloeden van klimaat in de geventileerde spouw

  • de inwerking van diverse factoren op de gevelconstructie, met name chloride- en vochtbelasting

  • de corrosievorming van de constructie en invloedsfactoren.

De conclusies van dit onderzoek zijn door de leveranciers (MDG) en door de verwerkers (Dumebo DWS) onverkort overgenomen. De voornaamste door TNO voorgelegde conclusies zijn:

  • detailleringconstructies zijn belangrijk: slechte vochthuishouding heeft negatieve invloed op levensduur

  • materiaalkeuze is bepalend voor de kwaliteit gedurende de periode van 50 jaar voor zowel toegepaste constructieonderdelen in de spouw als voor gebruikte bevestigingsmiddelen

  • geconstateerde invloeden bij “koude”- zijde van gevelconstructie (is binnenzijde van de buitengevel)

  • nagenoeg geen verschillen in diverse klimaatzones

In overleg hebben de technische commissies van Dumebo DWS en MDG de gezamenlijke Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken aangepast op de conclusies en aanbevelingen van het TNO-rapport. In praktische zin is gekozen voor het definiëren van een keuzetabel, waarbij afhankelijk van de referentieperiode en de positionering van het constructieonderdeel in het vochtige/droge milieu van de spouw, toe te passen materiaalkwaliteiten worden voorgeschreven.
Een samenvatting van het TNO-rapport met een toelichting daarop kunt u hiernaast downloaden.