MDG/DumeboDWS KRL2010

23 / 11 / 2010
krl

DumeboDWS en MDG presenteerden op 23 november 2010 hun nieuwe Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken.
Op basis van onderzoek van TNO Bouw en Ondergrond is de richtlijn aangescherpt om te voldoen aan het Bouwbesluit, dat de gebruiksreferentieperiode voor niet-industriële gebouwen heeft verhoogd van 15 naar 50 jaar.
 ‘In de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken is nu een veel duidelijker onderscheid tussen de verantwoordelijkheden voor de opdrachtgever enerzijds en de verwerker anderzijds', vertelt MDG-voorzitter Henk Reijnders.
‘De opdrachtgever zorgt voor het definieren van de uitgangspunten waaraan een gebouw en constructie moeten voldoen, terwijl de verwerker volgens het Bouwbesluit moet leveren.'

De richtlijn bestaat uit twee delen: ‘montagevoorschriften voor de verwerker' en ‘materialen'. De eerste valt onder de verantwoordelijkheid van DumeboDWS (aannemers/verwerkers), de tweede onder die van MDG (toeleveranciers en fabrikanten).

Wij hebben voor het gemak, beide delen van de richtlijn op onze website voor u samengevoegd.
Wilt u de nieuwe kwaliteitsrichtlijn direct inzien ? Klik dan hier

Terug naar Overzicht