Boostergemaal Noord

01 / 12 / 2004
Booster 1742

Amsterdam heeft de wereldprimeur voor wat betreft grootschalige toepassing van boostergemalen in het rioleringsstelsel.

Bij boostergemalen wordt het afvalwater niet eerst stilgezet in een kelder, maar direct doorgejaagd naar de volgende pomp. De bouw van een dergelijk gemaal is goedkoper dan een traditioneel gemaal. Bovendien is het energiegebruik lager en komt er geen stank vrij.

In het ontwerp van het boostergemaal Noord wilde Bonnemayer Architecten iets tot uitdrukking brengen van wat er in het gemaal gebeurt. Steekwoorden zijn hierbij pijpen, kracht, voortstuwing, dynamiek! Het resultaat is een boostergemaal dat eruit ziet als een soort ruimteschip dat zojuist is geland. De suggestie van beweging is duidelijk aanwezig. En om te benadrukken wat er in het inwendige allemaal plaatsvindt, is een deel van het leidingwerk zichtbaar gemaakt door de metalen aan- en afvoerbuizen op te tillen.

Het Boostergemaal Noord is het indrukwekkende bewijs van wat er allemaal tot stand kan komen wanneer opdrachtgever en architect elkaar stimuleren. De Holland Groep maakte dit project mede mogelijk.

Terug naar Overzicht