BmS: Onderhoud gecoilcoate staalplaat

01 / 03 / 2004
Onderhoud
 Reiniging, Inspectie & Onderhoud

lil-cladding-cleaning.jpg

Reiniging met CladdingCleaner

Een schoonmaakbeurt moet altijd uitgevoerd worden wanneer vervuiling zichtbaar is of periodiek wanneer het beplatingsoppervlak niet regelmatig door hemelwater wordt schoongespoeld.
Een dergelijke situatie doet zich voor aan de onderkant van luifels, plafonds en bij geveldelen onder dakoverstekken. 

Let op; aanhoudende vervuiling en permanent contact met stilstaand water kunnen leiden tot corrosie van het onderliggende metaal.
Speciaal voor het reinigen van dak- en gevelbeplating hebben wij daarom CladdingCleaner laten ontwikkelen.
CladdingCleaner is milieuvriendelijk, in water oplosbaar en PH-neutraal.
CladdingCleaner is verkrijgbaar in flacons van 1 liter of cans van 10 liter en kan, afhankelijk van de mate van vervuiling, meer of minder sterk verdund worden toegepast.

 

Inspectie

Wij ondersteunen architecten, adviseurs, eindgebruikers en (onder)aannemers niet alleen tijdens het het metaalbouw-proces, maar ook lang daarna.
Verzinkt en voorgelakt staal is immers een zeer duurzaam bouwmateriaal en heeft daarom een lange technische levensduur.
Echter, de economische levensduur van uw metaalbouwsysteem wordt in belangrijke mate bepaald door regelmatige reiniging en onderhoud.
Op uw verzoek kunnen wij u, op basis van een periodieke inspectie, vrijblijvend adviseren en zo de economische levensduur van uw vastgoed met vele jaren verlengen.

 

Onderhoud

Als er sprake is van lichte schade, zoals een schuurplek in de coating die minder diep is dan de oppervlaktestructuur, is het niet nodig deze te herstellen. Wanneer de schade ernstiger is en er bijvoorbeeld een kras zit in de coating is herstel wel gewenst, vanwege het gevaar van corrosie. 

Er zijn in Nederland schade herstelbedrijven die zich bebben gespecialiseerd in het reinigen, repareren en overspuiten van gecoate dak- en gevelbeplating. Wij brengen u graag met hen in contact.

Terug naar Overzicht